Taiga Test Camp

Det ligger mycket kunskap bakom att kunna klä sig rätt. Med Taiga Test Camp får du en djupare förståelse för hur klädseln påverkar din prestation och ditt välmående i olika klimatförhållanden och arbetsmiljöer.

Taiga® Test Camp är en tvådagars utbildning i hur man bör klä sig för arbete ute i kyla, regn och vind. Ena delen är mer teoretiskt orienterad och är förlagd till våra lokaler i Varberg. Andra delen är av mer praktisk karaktär och sker under ledning av en överlevnadsexpert ute i skog och mark.

Under två dagar får du ta del av grundläggande kunskaper kring material, flerskiktsprincipen och hur Taigas klädsystem samspelar med varandra. Du lär dig också vilka fysiska reaktioner man som individ bör räkna med när man utsätts för kyla och väta och vilka risker det kan medföra i en arbetssituation. 

I Taiga Climate Lab, vår egen klimatkammare, får du själva prova på hur kläderna fungerar i olika temperaturer och väderförhållanden och hur det påverkar din prestation och finmotorik.

Du får också lära dig mer om praktisk överlevnad i skog och mark, med möjlighet att testa Taigas klädsystem i sitt rätta element. Med ett klädsystem anpassat efter årstiden lär du dig hur plaggen samspelar med varandra för att hålla dig torr och lagom varm, oavsett yttre förhållanden.

Taiga Test Camp riktar sig främst till dig som arbetar ute och behöver mer kunskap. Kontakta oss om du är intresserad av att veta mer.